Project Description

Artist Profile

Maphuza
Dambuza

Born 1948, Eastern Cape, South Africa.

Maphuza has 1 brother and 2 sisters. She has 3 children, 2 boys and 1 girl. She lives in Makhaza with her son. Her favourite colours are red and black and she likes to bead the Bokkie animal most. When she isn’t beading she loves to clean her home.

Maphuza Dambuza

Let’s hear from Maphuza:

Ukhuliswe kanjani?
Ndikhuliswe nguMakhulu wam noTatomkhulu wam abazali basweleka ndisemnicinci kakhulu besikhuliswa ngemali yapeyi.

Any stories of your upbringing? What was your upbringing like?
I was raised by my grandparents with social grant money. My parents passed away when I was young.

Ngubani wakwazisa ngentsimbi?
NguMama uMamotonosi Sekgamane ongasekhoyo.

How were you introduced to beading?
I was introduced to beading by the late Mamotunusi Sekgamane.

Yintoni ekukhuthazayo ebomini?
Eyonanto indikuthaza kukubona ulutsha nalo lufunda ukwenza lomebenzi nam ndiyigqithisele.

What inspires you in life?
I get inspired when I see the younger generation expressing interest in beading and I pass this skill on to children and grandchildren to go forward with it.

Yintoni oyithandayo kakhulu ukukhlohla intsimbi?
Ndithanda limibala yizintsimi indlela umihle ngayo xa uyidibanisile yenza umfaneleko kubonakale isintu noku kubengezela kwayo intsimbi le.

What do you love about beading?
What I love about beads is the beautiful colours, the way I can combine them when I am working on a design and the brightness of the design because of the beads.

Yintoni ofuna abantu bayazingawe?
Ndifuna bayazi ukuba ndiyawuthanda umsebenzi wam wentsimbi futhi uyandinikesa isoka ndikwazi ukuphila

What do you want to be known for?

Get updates from Monkeybiz, our events and our artists

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

We will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy.